Medlemskab


Fotogalleri


Vedtægter


Rejselegat

________________________________

Mød vores nordiske venskabsbyer

Klik på flagene for at læse mere

Arsuk

Holmestrand

Vänersborg

Siglufjord

Åland

Kangasala

Eide

Husby

Rejselegat

FORENINGEN NORDEN HERNING HAR ET REJSELEGAT
Foreningen Norden Hernings Rejselegat blev oprettet i anledning af Foreningen Norden Herning-afdelingens 40 års jubilæum 31.01.1983 og legat oprettet ved formanden for Foreningen Nordens Herning-afdeling Hans Christian Wiwes død i marts 2004.

VEDTÆGTER
1. Legatets formål er at yde tilskud til nordiske og baltiske rejser, især for egnens børn og unge.
2. Legatets kapital er ved oprettelsen kr. 53.167.23 kr., som er summen af det beløb, der dags dato er på legatet oprettet i 1983, og det beløb der efter Hans Christian Wiwes død, efter hans nærmeste families ønske, blev skænket til Foreningen Nordens Herning-afdeling til fordel for ovennævnte formål.
3. Legatets midler skal holdes adskilt fra afdelingens almindelige regnskab. Midlerne skal være anbragt sikkert i værdipapirer eller som indskud i et pengeinstitut således at der tilstræbes størst muligt renteafkast.
4. Legatet administreres af bestyrelsen for Foreningen Nordens Herning-afdelingen. Regnskabet for legatet udarbejdes af afdelingens kasserer og revideres af dens revisorer.
5. Disse vedtægter kan kun ændres såfremt alle medlemmer i afdelingens bestyrelse er enige herom.
Således vedtaget af bestyrelsen for Foreningen Norden Herning-afdelingen:
Herning den 10.10.2004
Underskrevet af formand og 6 bestyrelsesmedlemmer.