Medlemskab


Fotogalleri


Vedtægter


Rejselegat

________________________________

Mød vores nordiske venskabsbyer

Klik på flagene for at læse mere

Arsuk

Holmestrand

Vänersborg

Siglufjord

Åland

Kangasala

Eide

Husby

Program

Så er programmet for sæsonen 2018/2019 online. Du kan også downloade programmet i en pdf-version – lige til at printe ud og hænge på opslagstavlen: Program 18/19 i PDF-version

Hvor intet andet er nævnt, finder arrangementerne sted på Herning Friskole, H.C. Ørsteds Vej 68, kl. 19.30, og entreen er inkl. kaffe med brød 50 kr. for medlemmer og 60 kr. for ikke-medlemmer.

Mandag 19/9 – 2018
Herning Friskole, H.C. Ørsteds Vej 68, kl. 19.30

Fra plattysk til vestjysk

Heidi Krejberg er opvokset i byen Arnis (på dansk Arnæs) syd for grænsen i Slesvig-Holsten. Hun har været forstander for Center for Kommunikation i Herning sideløbende med at være formand for Børne-og Kulturudvalget i Lemvig. I dag slår hun sine folder og bruger sine kræfter som frivillig på Bovbjerg Fyr.
Hun vil fortælle om sin rejse fra det plattyske til det vestjyske: om at vokse op i skyggen af 2. verdenskrig, om at tilhøre et mindretal i modvind, om splittelsen mellem dansk og tysk sprog, om at skifte statsborgerskab og om til sidst at havne i Vestjylland ved tilfældighedernes spil. Det er barske erindringer, som heldigvis er krydret med anekdoter og herlig sprogforbistring.


Torsdag 27/9 – 2018
Herning Friskole, H.C. Ørsteds Vej 68, kl. 19.30

Fælles efterårsmøde med temaet: Rusland før, under og efter sidste præsidentvalg

Årets foredragsholder er cand.mag. i russisk og dansk Rikke Helms. Hun var 1985-90 dansk lektor ved Moskvas Statsuniversitet, i 1990-2003 leder af Det Danske Kulturinstitut i Riga, med filialer i Vilnius og Tallinn, og i 2003-2013 leder af Det Danske Kulturinstitut i Skt. Petersborg .
I sin studietid var Rikke Helms rejseleder på mange ture til det, der dengang hed Sovjetunionen, og i dag er hun som pensionist ansat som rejseleder i Akademisk Rejsebureau. Rikke Helms er en af de danskere, som allerbedst kender de baltiske lande og Rusland indefra.


Tirsdag 23/10 – 2018
Herning Friskole, H.C. Ørsteds Vej 68, kl. 19.30

På Island som fodermester og turist

Laurids Moesgård Hansen har en fortid på 35 år inden for politiet, de sidste 25 år hos kriminalpolitiet i Herning. Hans baggrund ligger dog inden for landbruget, men omkring 1960 var der mere brug for en politimand end en uddannet landmand, så derfor karriereskiftet.
I 1958 fik han 6 måneders arbejde som fodermester på gården ”Reynistadir” i Skagadalen i det nordlige Island. Det halve år blev til 60 års interesse for Island, som er blevet fulgt op med flere besøg på sagaøen som turist. I ord og billeder vil han fortælle om tildragelser og begivenheder, som knytter sig til ”Reynistadir”, om menneskene, arbejdet, maden – ja, om livet på en islandsk gård i 1958. Laurids Moesgård Hansen har en helt anden tilgang til Island end en almindelig dansk turist, og da han er en meget inspirerende fortæller, kan publikum glæde sig til en anderledes islandsk aften.


Mandag 12/11 – 2018
Biblioteket i Vildbjerg, Kirkegade 7, kl. 19.00

Skumringstime

I 1997 blev Nordisk Litteraturuge holdt for allerførste gang under navnet Nordisk Biblioteksuge med temaet Ordet i Norden. Biblioteket i Vildbjerg lægger lokale til arrangementet og serverer en kop kaffe, Kildebakkeskolen i Vildbjerg står for oplæsning m.m., og Foreningen Norden Herning kommer med en udstilling og nordisk quiz.
Grundideen er den samme som for 20 år siden: Når det er allermørkest i Norden, tænder vi lys og samles for at lytte til historier fra litteraturen. I år er temaet Helte i Norden, og bogen, der læses afsnit fra, er romanen Islandske konger skrevet af den islandske forfatter Einar Már Guðmundsson. Den er en samling ellevilde historier om den fiktive Knudsenslægt, som følges fra 1700-tallet og frem til i dag. I bogen udfordrer Einar Már den traditionelle heltekarakter og sætter i stedet tåberne i rollen som de islandske helte.


Tirsdag 20/11 – 2018
Biblioteket i Herning, Østergade 8, kl. 19-21

Nordboer, klimaændringer og Grønlands natur

En stor mundfuld for ét foredrag, men er der nogen, som kan magte opgaven, er det fhv. lektor Uwe Lindholdt fra Aabenraa, som er uddannet cand.scient. i biologi og kemi. Uwe Lindholdt vil i ord og billeder fortælle om Grønland, verdens største ø, der har oplevet 3 eskimoiske og en nordisk indvandring. Hvad skete der med de tidligere befolkninger? Desuden fortæller han om klimaændringer i Grønland, og hvordan det har påvirket og i dag påvirker mennesker og dyr og planter. Hvem bliver taber og vinder ved et varmere klima i Grønland?
Vi får også indblik i den grønlandske natur og hører om grønlandske dyr og planter.

Foredraget arrangeres i samarbejde mellem Foreningen Norden Herning og HerningBibliotekerne.
Billetter a 75 kr. (inkl. kaffe/te) kan købes via bibliotekets hjemmeside eller ved indgangen


Torsdag 13/12 – 2018
Højskolen Skærgården, Skærgårdvej 23, Herning, kl.18.00

Den danske jul

Kristine Holm Jensen, afdelingsleder og formidlingschef ved Museum Midtjylland, Herning, fortæller om den danske jul, og ved flyglet sidder Agnete Hastrup Pedersen, Hammerum, når publikum skal synge med på en buket julesange. I foredraget følger vi julens oprindelse fra oldtiden til nutiden. Især vil vi se på, hvordan vi i Norden har været med til at forme julen rundt omkring i verden. Vi har meget at takke de gamle vikinger for.

Aftenen begynder med spisning kl. 18 og foredrag kl. 18.45. Efter foredraget er der kaffe og hygge indtil ca. kl. 21.00. Pris: 125 kr.
Tilmelding til Svend Erik Jensen (tlf. 30 29 57 82, svenderik482@gmail.com) senest 7.12.18.


Mandag 21/1 – 2019
Herning Friskole, H.C. Ørsteds Vej 68, kl. 19.30

Shetlandsøerne – skotske øer med nordisk historie

Poul og Gitte Brønnum har i deres arbejdsliv været aktive i hhv. lægepraksis og apotek i Brande og er fortsat meget engagerede og synlige i lokalsamfundet. De har i 2018 besøgt Shetlandsøerne og glæder sig til i ord og billeder at fortælle om den spændende øgruppe. Shetlandsøerne har en dansk-norsk historie, som tydeligt ses og opleves, når øerne besøges.
Nogle fakta om Shetlandsøerne:
Afstanden fra Shetland til polarcirklen er kortere end afstanden til London, og det er lettere og hurtigere at komme fra Norge dertil, end det er at komme fra London til Shetland. Mange stednavne og endda gadenavne viser tydeligt den nordiske forbindelse.


Onsdag 20/2 – 2019
Herning Friskole, H.C. Ørsteds Vej 68, kl. 19.30

Vi cykler Margueritruten tynd

Alle snakker om CO2, men Helena Krabbe-Larsen, Struer (tidligere Tjørring), og Emilie Agergaard fra Lomborg ved Lemvig har gjort en stor indsats for at være CO2-venlige. Først var Emilie en del af “CO2-Familien”, som blev sendt i TV MidtVest i begyndelsen af 2017, og så valgte de to efterskoleveninder at fejre deres studentereksamen ved at cykle Margueritruten igennem i løbet af sommerferien 2017. Turen tog to måneder, og så havde de to veninder også trådt godt og vel 5000 km i pedalerne.
Pigerne oprettede Facebooksiden “Vi cykler Margueritruten tynd”, som fik over 1000 følgere, og denne aften kan vi glæde os til at dele deres små og store oplevelser på vej rundt i Danmark.


Mandag 11/3 – 2019
Herning Friskole, H.C. Ørsteds Vej 68, kl. 19.30

Årsmøde

Kirstine Krogslund, opvokset i Hammerum, fik et bidrag fra foreningens rejselegat til sit studieophold i Helsinki i forårssemestret 2018. Hun kommer og fortæller i ord og billeder om sine oplevelser i Finland. Vi kan glæde os til at møde et meget engageret ungt menneske, som gerne vil svare på spørgsmål.
Lotteri med nordiske præmier. Efter kaffen ordinær generalforsamling og valg ifølge vedtægterne.


Fredag d. 12/4 – 2019
Herning Musikskole, Nørregade 7, kl. 19.30

Nordisk viseaften med Rasmus Lyberth Duo

Foreningen Norden i Danmark fejrer i disse dage sit 100-års jubilæum, og i Herning markerer lokalafdelingen jubilæet ved at invitere til koncert med Rasmus Lyberth – den store stemme fra Grønland. Som sanger, sangskriver og skuespiller har han siden 1970’erne været en af de mest populære kunstnere på den grønlandske musikscene, og hans musik og kunst har været med til at sætte fokus på landet mod nord hos et internationalt publikum. Rasmus Lyberth har gennem årene modtaget mange priser for sin formidling af grønlandsk kultur, bl.a. den fornemme Foreningen NORDENs Hæderspris i 2003 (Den blev uddelt ved Foreningen Nordens repræsen-tantskabsmøde, som det år fandt sted i Herning !!).
Rasmus Lyberth bliver ved aftenens koncert akkompagneret af Kristoffer Jul Reenberg.
Pris inkl. lidt til ganen: 100 kr. for medlemmer og 125 kr. for ikke-medlemmer.
Bemærk, at i år kan billetterne købes på forhånd. Det sker i perioden 1.-10. april 2019. Kontakt Gudrun Wiwe (tlf. 30 25 19 47, gudrunrwiwe@gmail.com).
Evt. resterende billetter sælges ved indgangen


MidtVest-kredsen

Vinterkredsmøde mandag den 19.11.2019 kl. 14-16 i Holstebro Aktivitetscenter, Danmarksgade 13, 7500 Holstebro.
Til dette møde får vi besøg af Henrik Dam Kristensen, der sidder i Nordisk Råd og denne dag vil tale under overskriften Nordisk samarbejde. Henrik Dam Kristensen har siddet i Nordisk Råd i snart 10 år og brænder for det nordiske samarbejde.
Der vil være rig mulighed for at stille spørgsmål til Henrik Dam Kristensen. Tag gerne naboen med til mødet!
Tilmelding til Merete Riber, mri@friber.dk eller tlf. 2533 3158 – eller til lokalformand Finn Ebenhecht, ebenhecht@mail.dk eller tlf. 8741 6918 – senest den 17.11. Pris for foredrag og kaffe er 60,00 kr.
Kredsgeneralforsamling 2019 afholdes lørdag den 6.4.2019. Arrangeres af lokalforeningen Skjern, Tarm, Videbæk.
17. maj-fest 2019

17. maj 2019 er fridag både for nordmænd og danskere, nationaldag i Norge og store bededag i Danmark, så Margun Trædal kan holde åbent-hus-arrangement hele dagen. Formiddagen begynder med rundstykker og norsk fjernsyn og fortsætter med frokost med forskellige norske retter. Kl. 15 er der stort kagebord, hvor alle er velkomne til at tage kage med. Kl. 18 tændes grillen, hvor gæsterne kan tilberede deres medbragte mad. Der vil være sang og musik og måske en 17. maj-tale. Interesserede kan henvende sig til Margun Trædal, Tvevadvej 2, Skibbild, 7480 Vildbjerg, tlf. 20 41 40 15 eller mail: margunso@gmail.com.
Venskabsbysmøde

i Herning er planlagt til at finde sted 12.-15. september 2019