Medlemskab


Fotogalleri


Vedtægter


Rejselegat

________________________________

Mød vores nordiske venskabsbyer

Klik på flagene for at læse mere

Arsuk

Holmestrand

Vänersborg

Siglufjord

Åland

Kangasala

Eide

Husby

Om os 

Vi er en lokalforening med ca. 180 medlemmer. Vi samarbejder med flere andre foreninger, Grænseforeningen, HFUH, Herning Højskoleforening, Herning Friskole og valgmenighederne i Herning og Gjellerup.

De fleste af vore arrangementer finder sted i mødelokalet på Herning Friskole, H.C.Ørsteds Vej 68, 7400 Herning.

Vi tilbyder en bred vifte af foredrag, rejsebeskrivelser, litteraturkredse samt arrangerer rejser og ture – både her og i de andre nordiske lande.

En gang om året indbyder vi til Nordisk Viseaften eller kabaret på Herning Musikskole, Nørregade 7.a.

Vi er med i MidtVest-kredsen, hvor der også er større fællesarrangementer.

Vi deltager i de årlige venskabsbystævner og er således også selv vært for et stævne hvert niende år.

Vort program for næstkommende mødesæson udsendes ultimo august direkte til vore medlemmer.

LIDT HISTORIE

FRA ” DET FRIE NORD” TIL ”FORENINGEN NORDEN”

Den 10. december 1939 stiftedes landsforeningen ”Det frie Nord” med Danmarks tidligere forsvarschef Erik Witt som initiativtager. Formålet var: ”At styrke det danske folks ansvarsbevidsthed af et nordisk folk ved at fremme værneviljen og ud fra erkendelsen af et nordisk skæbnefællesskab at arbejde for det stærkest mulige samvirke mellem Nordens folk og lande”. Baggrunden var naturligvis Nazi – Tysklands påbegyndte erobringer, og efter d. 9.april 1940 blev foreningen en national og nordisk manifestation uden våben. Gennem mødevirksomhed skabtes bevidstheden om det folkelige og kulturelle fællesskab i de nordiske lande.

HERNING AFDELINGEN

Den 30. januar 1943 stiftedes Herning afdelingen af ”Det frie Nord” ved et velbesøgt møde på Gregersens Hotel ved Herning Banegård. 100 medlemmer meldte sig ind den aften, og 14 dage senere indmeldte 41 gymnasieelever sig ved et møde på deres skole.

Formand for ” Det frie Nord” i Herning blev assurandør Sigurd Christensen. Afdelingen nåede det første år et medlemstal på 1007. Dette hververesultat blev belønnet med en fanestand med de fem nordiske flag, da det var Danmarksrekord. Trofæet blev præsenteret ved generalforsamlingen den 18. februar 1944. 1. maj samme år talte general Witt ved et stort møde på Gregersens Hotel om Norden som militær enhed.

Møderne skiftede sted mellem Gregersens hotel, Hotel Eyde, Hotel Herning og Højskolehjemmet. Men flere gange måtte møderne aflyses på grund af de spændte forhold under besættelsen. Værd var det også at bemærke, at flere af ”Det frie Nords” bestyrelsesmedlemmer samtidigt beklædte væsentlige poster i Hernings illegale frihedsbevægelse.

Ved befrielsen i 1945 havde Herningafdelingen 1372 medlemmer. I 1946 sammensluttedes på landsplan ”Det frie Nord” med Foreningen NORDEN, som havde eksisteret siden 1919. Navnet ”Foreningen NORDEN” blev overtaget af de sammensluttende foreninger med 70.000 medlemmer.

Efter krigen var det muligt at virkeliggøre drømmen, som er udtrykt i formålet:” På alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samvirke indadtil og udadtil”

Også lokalafdelingen i Herning, som skiftede navn den 17. januar 1946, satte alle sejl til. I mange år var medlemstallet over 1000, men i 60-erne gik medlemstallet nedad, både på landsplan og Herningplan, hvor man en tid var under 400, så gik det opad igen igennem 70-erne, 80-erne og 90-erne til ca. 600 medlemmer.  10 år senere var tallet nede på ca. 300 medlemmer og det tal har holdt sig nogenlunde konstant siden.

FORMÆND I FORENINGEN NORDEN HERNING

1943 -1968   Assurandør, konsul Sigurd Christensen

1968 – 1975  Fabrikant, konsul Eli Jepsen

1975 – 1993  Seminarielektor Viggo Thirup

1993 – 2004  Seminarielektor Hans Chr. Wiwe

2004 – 2006  Pædagog Helle Gregersen

2006 – 2007 Lagerchef Carsten Dalgaard (Bibliotekar Gudrun Wiwe konstitueret i 4 måneder)

2007 -             Fagforeningsformand Svend Erik Jensen